نوشتاری

پنجاه پرسش حیاتی

پایۀ مسیحیت کتاب مقدس است و خداوند از طریق کلام مکتوب شده‌اش حرف اول و آخر را میزند. بین مسیحیان…

بیشتر بدانیم »

پاسخ به پرسشها

به مراتب و در دوره‌های تاریخی مختلف، مردم این ایراد را از مسیحیان گرفته‌اند. مردم میگویند: “چطور میتوانیم مسیحیت را…

بیشتر بدانیم »

اصالحگری در کلیسا

آیا هرگز با این پرسش استهزاءآمیز روبرو شده اید: »تو هم مسیحی شده ای؟ باید خیلی ساده لوح بوده باشی!…

بیشتر بدانیم »

مسیحیت راستین چیست؟

مطالب و حقایق فراوانی هست که جهالت و عدم آگاهی کامل از آنها نه جای تاسف دارد و نه خطرناک…

بیشتر بدانیم »

هفت نشانە قطعی

راهنمائی به شواهد تحول روحانی برای کسانی که به نجات خود شک دارند و همچنین برای استفادۀ شبان‌های کلیساآیا نشانه‌های…

بیشتر بدانیم »

شروعی تازه

بزرگترین برکتی که انسان در این دنیا بدان دست تواند یافت این است که بداند نجات یافته و از آن…

بیشتر بدانیم »

دعوت به دعا

این دورۀ آموزشی بر مطالب کتابچه‌های »دعوت به دعا« به قلم جی. سی. رایل (دروس ۱ تا ۹ ) و…

بیشتر بدانیم »

اپیدمی شفا

آیا خداوند ما قدرت کافی دارد که امروزه نیز هرگونه بیماری و نقصان فیزیکی را عالج داده و حتی کسانی…

بیشتر بدانیم »

پرسش و پاسخهای‌های شفاهی ایمان مسیحی

(مطابق با پرسش و پاسخهای معمول در کلیساهای اصلاح شده و شورایی)مترجم: کشیش فریبرز خندانی   این کتاب با اجازه…

بیشتر بدانیم »

غسل تعمید

در عهد جدید رابطهای جدا نشدنی بین »تحول روحانی« و »غسل تعمید« مییابیم.هر چند این دو با هم تفاوت دارند:…

بیشتر بدانیم »
دکمه بازگشت به بالا