کتاب‌هانوشتاری

پنجاه پرسش حیاتی

Farsi 50 Crucial Question (Final)-1

پایۀ مسیحیت کتاب مقدس است و خداوند از طریق کلام مکتوب شده‌اش حرف اول و آخر را میزند. بین مسیحیان همواره اختلافاتی بر سر بعضی آموزه‌ها و تعالیم بوده است و نا گزیر شاهد این امر بین مسیحیان فارسی‌زبان نیز هستیم. در جوامع فارسی‌زبان، همواره مباحثی پیرامون موضوع زنانگی و مردانگی مطرح بوده است. با این حال، وقتی از دیدگاه مسیحیت به این مورد حساس می‌پرداز یم، فارغ از تجربیات اجتماعی، فرهنگی و تار یخی باید به خیلی قبلتر
بازگردیم؛ به پیدایش انسان، جایی که خداوند زن و مرد را در ترتیبی الهی آفرید تا مکمل یکدیگر باشند و مطابق با هدفی که برای هر کدام مقرر داشت عمل کنند.
امروزه بازار جنبشهای فمنیستی و برابرخواهی زن و مرد داغ است. اما نباید فراموش کرد که این جهان مدتهاست سقوط کرده و ا گر تعار یف ارائه‌ شدۀ دنیوی از مردانگی و زنانگی مناسب بشر نیست و حتی اجحافی صورت گرفته، بدان معنا نیست که خداوند تعریفی برای مردانگی و زنانگی ندارد. اساساٌ خدایی که زن و مرد را خلق کرده، بهترین تعریف را برای هر کدام دارد جایگاه اصلی زن و مرد است. درک این موضوع و و اوست که تعیین‌کننده سرسپردگی ما به این تعریف الهی، بهترین نتیجه را برای زنان و مردان به‌همراه خواهد داشت.
در این کتاب جان پایپر و وین گرودم میکوشند براساس مکتوبات کتاب مقدس، تعریفی الهی از مردانگی و زنانگی ارائه کنند تا هر یک از ما، زن و مرد، نقش خود در کلیسا و خانه را در نقشۀ الهی بشناسیم و طبق آن عمل کنیم تا هم در روابطمان توافق و همساز ی داشته باشیم و هم باعث جلال خداوند شویم.
امیدوارم ترجمه این کتاب به فارسی باعث برکت و بنای وفاداران خدا و مقدسین راستین او شود تا با روحی مطیع و فروتن از آنچه خدا برای هر یک از ما مقرر کرده، اطاعت کنیم.

دکمه بازگشت به بالا