کتاب‌هانوشتاری

پرسش و پاسخهای‌های شفاهی ایمان مسیحی

shorter-catechism

(مطابق با پرسش و پاسخهای معمول در کلیساهای اصلاح شده و شورایی)
مترجم: کشیش فریبرز خندانی

 

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا