کتاب‌هانوشتاری

نجات دهنده جهان

Saviour-of-the-World

خواندن فصل به فصل انجیل یوحنا ما را به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده جهان معرفی می کند . در حالیکه یوحنای رسول شرح زندگی ، مرگ و رستاخیز عیسی را بیان می کند ، دل ایماندار به آن موضوع گرم می شود . در اینجا با شخصی آشنا می شویم که بسیار بزرگوار و پرجلال بوده ، و در عین حال با مردمان گناهکار و نالایق با مهربانی و دلسوزی رفتار می کند خوانندگان با اراده مسیح برای کمک به گناهکاران آشنا شده ، و اثر مثبت او را در زمان ورودش در زندگی نیازمندان خواهند دید.

 

این کتاب با اجازه Parsa Trust است. (www.parsaweb.org)

دکمه بازگشت به بالا